Africhting

Africhting begint bij de relatie tussen de geleider en de hond. Veel tijd in elkaar investeren waardoor geleider en hond precies weten wat ze aan elkaar hebben is de eerste basis. Wanneer de klik tussen hond en geleider goed is zal dit zeker leiden tot een succesvolle samenwerking. Met behulp van instructeurs wordt de geleiders geleerd deze samenwerking naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Waarin met veel geduld bij de één wellicht meer bereikt wordt dan bij de ander, maar waar het ook vooral draait om het plezier voor zowel de hond als de geleider.

VZH (minimum leeftijd 15 maanden):

Dit examen moet je halen voordat je aan verdere examens mag deelnemen.
Het bestaat uit 2 onderdelen, n.l:
A: gehoorzaamheidsoefeningen.
B: het praktische gedeelte van het verkeersexamen. Hier wordt dus vooral gelet hoe de hond reageert in het verkeer en tussen andere mensen. Er wordt gekeken of de hond een bepaalde tijd alleen kan wachten aan een paal of hek. Ook terwijl er andere mensen langs de hond lopen en mensen met andere honden. Hierbij mag de hond niet uitvallen naar de mensen of honden.

UV

Hierbij moet de hond naast de fiets van de geleider een afstand afleggen van 20 km in een tempo van 12 tot 15 km per uur.
Na een afstand van 8 km een pauze van 15 minuten.
Na een afstand van 7 km een pauze van 20 minuten.
Na een afstand van 5 km een pauze van 15 minuten de laatste gehoorzaamheidsoefening. (vrij volgen aan de voet).
De keurmeester houdt tijdens deze proef de honden nauwlettend in de gaten dat de honden niet oververmoeid raken of blessures oplopen.

IPO

Bestaat uit drie onderdelen: Appél, pakwerk en speuren.
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IPO examenprogramma. Als je hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel gehoorzaamheid en/of manwerk, kun je op dit onderdeel alvast examen doen. Om voor een IPO diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag afwerken. Het deelcertificaat kan je echter een stimulans geven om door te gaan.

 

Voor het deelnemen aan de examens is het van belang dat u lid wordt van de VDH en een kringgroep, in het bezit bent van een logboek en eventueel een stamboom van de hond.

 

De volledige omschrijving en regels van de africhting staan omschreven onder de regelementen bij downloads.