De kringgroepen

Binnen de provincie Friesland zijn er vijf VDH kringgroepen, ieder met een eigen accommodatie en bestuur. Deze kringgroepen bieden meer of minder vormen van hondensport aan, en iedere kringgroep heeft zo z’n eigen karakter. Er zijn grote en kleinere kringgroepen waar al dan niet getraind wordt voor IPO/ SchH, ook africhting geheten.
Dit bestaat uit drie verschillende onderdelen n.l speuren, appèl en manwerk.
Ringtraining (Ook wel kynologietraining geheten; op deze trainingen leert u hoe u uw hond moet voorbrengen en in stand zetten bij o.a. een clubmatch (Schoonheidswedstrijden).
Dan is er ook nog behendigheid; hier leert u hoe u met uw Duitse Herder zo snel en nauwkeurig mogelijk een behendigheidsparcours aflegt.

Mocht u met uw hond de hondensport willen gaan beoefenen dan is het raadzaam om een paar keer bij verschillende kringgroepen te gaan kijken en informatie in te winnen om er zo achter te komen welke kringgroep het beste bij u past. Verder is het van belang om te weten dat u moet beschikken over een hondenlogboek voor om een examen of wedstrijd af te leggen met uw hond. Ook moet u bij de kringgroep navraag doen over het lidsmaatschap van die vereniging. En dat u lid moet worden van de VDH om bij een VDH kringgroep te kunnen trainen. Het is raadzaam om van tevoren te bellen met een contactpersoon c.q. aanspreekpunt van de vereniging. Zij kunnen u alles vertellen over uw mogelijkheden binnen hun vereniging, de hoogte van de contributie etc.

 

Kringgroep Frisiana

Kringgroep de Linde

Kringgroep Bolsward

Kringgroep de Wâlden

Kringgroep Oost Friesland

Simon Vestdijkwei 30
8914 AX Leeuwarden
06-18275910
Hoofdweg 211a
8474 CG Oldeholtpade
06-53149806
de Marne 59
9701 PV Bolsward
06-48353084
Kerklaan 10
9251 LE Burgum
06-30550418
Tillewei 23
9288 GM Kootstertille
06-55151726

www.kringgroepfrisiana.nl
kringgroep.frisiana@qmail.com

www.hondensportdelinde.nl
info@hondensportdelinde.nl
www.vdh-kringgroepbolsward.nl
wiersma68@hetnet.nl
egbertkoning@zonnet.nl
www.kringgroepdewalden.nl
info@kringgroepdewalden.nl
www.kringgroepoostfriesland.nl
Oeds_Honda@live.nl