Kynologie

Op dit moment zij,n er in onze provincie Friesland twee kringgroepen die kynologie training geven. Dit zijn kringgroep Frisiana in Leeuwarden en kringgroep de Wâlden in Burgum.

U kunt contact opnemen met de heer Jan Mast, Commissaris kynologie voor bij welke kringgroep u terecht kunt en op welke avonden. Tel:06-53369924.

 

Bron: www.wikipedia.org

Met kynologie wordt de studie van de hond aangeduid. De term is, analoog aan bijvoorbeeld biologie, ontleend aan het Grieks(kynos betekent hond), maar kynologie is geen erkende wetenschappelijke discipline. Het woord wordt voornamelijk gebruikt door hondenfokkers en trainers en heeft meestal betrekking op afstamming en vereisten voor rashonden.

Er bestaan verschillende (niet erkende) opleidingen tot kynoloog, bijvoorbeeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de daarbij aangesloten leden (rasverenigingen, regionale kynologenclubs en bijzondere verenigingen).

Einde

 

Aan het showen van je hond gaat enige voorbereiding aan vooraf. Het is niet zomaar een rondje lopen met je hond. Bij een aantal kringgroepen bestaat de gelegenheid om ringtraining te doen. Het voorbereidenende werk voor een show.

Jonge hondendagen:

Jonge hondendagen zijn beoordelingsdagen voor jonge honden in de leeftijd van 6 tot 12 maanden. Reuen en teven zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen; van 4 tot 6 maanden, van 6 tot 9 maanden en van 9 tot 12 maanden. Vaak is een jonge hondendag de eerste kennismaking met een evenement van de rasvereniging. Het gaat hier niet om ‘mooi-mooier-mooist’ maar vooral om de algehele indruk die je hond maakt op een ‘kenner van het ras’.

 

Clubmatches

Jaarlijks worden er binnen de VDH ongeveer 15 clubmatches gehouden. Op zo’n clubmatch keuren vaak meerdere keurmeesters. Er zijn afzonderlijke klassen voor reuen en teven, en ook voor stokharen en langstokharen. Men onderscheidt de jeugdklasse (9-18 maanden), de tussen- of jonge hondenklasse (18-24 maanden), de openklasse (boven 24 maanden) en de gebruikshondenklass (boven 24 maanden). De competitie op een clubmatch is tamelijk groot. De meeste clubmatches vinden buiten plaats, in tegenstelling tot de tentoonstellingen. Een Duitse herder heeft op een clubmatch of een tentoonstelling een grote, ruime ring nodig om zijn draverscapaciteiten goed te kunnen laten zien. Dat vereist ook een zeer goede conditie van de voorbrenger van de hond.


Tentoonstellingen

Een tentoonstelling wordt meestal in een grote hal gehouden voor meerdere rassen. Er zijn één- en meerdaagse tentoonstellingen. De verdeling over de dagen gaat per rasgroep. De Duitse herder wordt tegelijkertijd met alle andere honden uit de groep ‘Herdershonden en Veedrijvers’ (een groep met ruim 40 verschillende rassen) gekeurd. Per ras worden de honden gekwalificeerd. De ringen zijn meestal kleiner waardoor de standkeuring meer bepalend is. Op de tentoonstellingen kan men kampioenschapprijzen winnen. Men onderscheidt C.A.C. (nationale) en C.A.C.I.B. (inter-nationale) titels. Vier behaalde C.A.C. titels geven recht op de definitieve titel Nederlands Kampioen.


Kampioenschapsclubmatch

De kampioenschapsclubmatch vormt het jaarlijkse hoogtepunt van het clubmatchseizoen. Alle liefhebbers van de Duitse herder zijn op dit evenement aanwezig. Op de kampioensclubmatch verzamelen zich de tophonden van Nederland en aangrenzende buurlanden. Wanneer je het kwaliteitsniveau van een ras in een bepaald land wil vaststellen dan zou je deze ‘Kampioenschapsclubmatch’ moeten bezoeken.